Anleggsvirksomhet i Finnmark og Troms

Roy Yngve Thomassen AS

Roy Yngve Thomassen AS er et entreprenørfirma som ble startet i 1996. Vi er lokalisert i Alta, og driver anleggsvirksomhet i Finnmark og Nord-Troms.

Godkjenninger

Roy Yngve Thomassen AS har sentral godkjenning som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2. Alle våre maskinførere har nødvendige sertifikater, maskinførerbevis og sikkerhetskurs på utstyret de betjener.

Tjenester

Maskinarbeid, kommunaltekniske arbeid; Vei, vann og avløp, nyanlegg, renovering og reparasjon av VA anlegg, forarbeider, planering og asfaltering og mye mer.

Maskinpark

Volvo EC 210 B LC
Volvo EC 180 B LC
Volvo EC 200 B
Volvo EW 160 B

Kontakt

Adresse: Knottveien 17, 9514 Alta
E-post: post@ryt.no
Mobil: 908 08 090