Referanser

Her er noen prosjekter vi har utført anleggsarbeid, vann og avløp, utgraving av tomt, utenomhusarbeid mm.

Anleggstiltak: UTF/KUT 050.2
Grunn og terrengarbeider:
UTF/KUT 150.2

Politihuset i Alta Finnmark Mur og Puss AS Alta Jun. 00
Scaniabygget i Alta Alta Okt. 01
Markedsgaten i Alta Haukland Alta Mai 02
Stiftelsen utleieboliger, Dalebakken T. Johansen Entr. AS Alta Jun. 02
Øksfjord Helsesenter Ulf Kivijervi AS Loppa Jun. 02
Hesseng flerbruks senter T. Johansen Entr. AS Sør-Varanger Jul. 02
Thomasbakken fortau Alta Kommune Alta Sept. 02
Slakteriet Karasjok Finnmark Mur og Puss AS Karasjok Sept. 02
Nyland Barnehage i Alta T. Johansen Entr. AS Alta Jun. 03
Passasjerterminal Alta havn Alta Kommune Alta Jul. 03
Skytterveien T. Johansen Entr. AS Hammerfest Jul. 03
Distriktstannklinikken   Finnmark Mur og Puss AS Hammerfest Sept. 03
Parkeringsplass 5 Alta sentrum Alta Kommune Alta Okt. 03
Parkeringsplass 3 Alta sentrum Alta Kommune Alta Sept. 04
Sonjatun psykisk helsebygg, Storslett Harald Nilsen AS Sørreisa Jan. 05
Alta Samiske Barnehage Barnebygg AS Alta Mai 05
Alta Ungdomsskole utvidelse Alta Kommune Alta Mai 05
Rehabilitering Dam Krokvatn Statkraft Adamselv Jul. 05
VA- anlegg Kirkenes Sør-Varanger kommune Sør-Varanger Aug. 05
VA- anlegg Kautokeino Kautokeino kommune Kautokeino Sept. 05