Tjenester

Roy Yngve Thomassen AS utfører blant annet:

 • Maskinarbeid
 • Kommunaltekniske arbeid; Vei, vann og avløp
 • Nyanlegg, renovering og reparasjon av VA anlegg
 • Forarbeider, planering og asfaltering
 • Utenomhusarbeid
 • Dreneringsarbeid
 • Tomtegraving og opparbeidelse av tomter
 • Kabelgraving
 • Massetransport
 • Snørydding
 • Rivning med gravemaskin